Livet på en frusen stubbe

Ett liten kort skogspromenad med kameran på ryggen och med hundarna som sällskap. Tar mig tid att stanna för att fotografera. Försöker fotografera med kort skärpedjup. Resultatet blev Livet på en frusen stubbe. Tänk så fascinerande och detaljrik naturen är.

Livet på en frusen stubbe_2014 (1)

Känner mig ofta lyckligt lottad att jag har möjlighet att få tillbringa tid i naturen och att jag har den så nära inpå mig. Andas stillhet och frisk luft. Något vi måste vara rädda om och inte exploatera den natur som fortfarande finns relativt orörd. Lämna den till nästkommande generationer. Vi vet faktiskt inte vilka naturtillgångar som behövs i framtiden.

Livet på en frusen stubbe_2014 (2)

Man brukar tala om de fyran E:na. Att spara på den biologiska mångfalden. De fyra E:na står för Ekonomiskt, Estetiskt, Ekologiskt och Etiskt. De fyra skälen till varför vi inte kan exploatera all natur.

Livet på en frusen stubbe_2014 (3)

Ekonomiskt för att vi vet inte vilka växter eller andra naturtillgångar som vi behöver till framtida föda och mediciner.  Estetiskt – skönhetsvärdet och reaktionsvärdet – att vistas i naturen har en stor positiv effekt på vårt välbefinnande.

Livet på en frusen stubbe_2014 (4)

Ekologiskt sett behöver vi en stor variation genetiskt och artmässigt sett för att vi vet inte vad som behövs i framtiden och hur olika miljöförändringar kommer att påverka växter och djur. Sett ur det Etiska perspektivet så har varje generation skyldighet att lämna naturtillgångar till de generationer som kommer och inte bara se det hela utifrån egen vinning och egna behov.

Livet på en frusen stubbe_2014 (5)

Tänk så många arter av växter och olika mikroorganismer det finns på en stubbe . Viktiga för naturens balans. När jag tänker så njuter jag extra mycket av att fotografera livet på en frusen stubbe.

Annonser

Vargspår?

Jag har aldrig någonsin varit med om att det varit så lite snö mellan jul och nyår som i år. I skogen lyster mossan grön och fin. Här kommer några bilder från en skogspromenad. Spännande är att mina lodjursspår kan ha varit vargspår. Det ska finnas en varg som rör sig i området. Kanske var det därför blåöga på dagens promenad blev stel i hela kroppen, morrade dovt och nosen riktad åt det håll jag sett spåret. När vi ändrade riktning på promenaden ville han inte alls släppa den första punkten och började skälla för full hals. Ett mycket otypiskt beteende för blåöga. Jag funderar om jag ska ut och leta spår idag. Kanske kan jag hitta mer storfota tassavtryck!

Lodjursspår handske

Lodjursspår eller vargspår?

Björnmossa december

Björnmossa

Blåslav december

Blåslav

Cavalier december

Fina blåöga

Husmossa

Husmossa

Lummer i snö

Lummer – fridlyst

Lummer

Lummer

Mossig sten

Mossig stubbe